Nyheter

Lennart Hessel, samtals- och familjeterapeut

Lennart Hessel
Samtals- och familjeterapeut

Hej !

En presentation av mig, min erfarenhet och utbildning.

Lennart Hessel, från Småland, Norrbotten, bosatt i Borås sedan 15 år. Gillar ett aktivt liv, umgås med vänner och familj. Musikintresserad. Tycker att det är viktigt med levande samtal, och att finnas där.

Yrkesbakgrund:

Familjebehandlare/familjeterapeut inom socialtjänsten i Borås, senaste 15 åren. I Borås har jag byggt upp, utvecklat och ansvarat för verksamheten Origo som är en riktad verksamhet till familjer inom Borås Stad att på egen hand kunna söka samtalsstöd för sin familjesituation. I den tjänsten har jag också haft handledning med familjehem. Verksamheten har varit en stor framgång, men det finns så stora behov av samtalsterapi, att nu när jag gått vidare därifrån, vill jag ändå fortsätta inom området.

Min grund i samtalsterapi har jag inom psykoterapi på psykodynamisk grund, grundutbildning i drogmissbruk, grundutbildning i nätverksarbete, grundutbildning i grupparbete för barn i utsatta situationer ”Hopptornet” och grundutbildning i motiverande samtal (MI) och en hel mängd kurser och utbildningar inom socialt och terapeutiskt arbete under hela min yrkesverksamhet. Har egen erfarenhet och utbildning inom adoptioner, och familjehemsområdet.

Tidigare yrkesmeriter ett urval:

Ansvarig för verksamheten inom en församling i Luleå.

Föreståndare för och utvecklare av ungdomsverksamhet i Luleå Kommun. Samtalsterapeut inom kriminalvården i Luleå under 10 års tid.

Kontakt- och stödperson inom socialtjänsten i Luleå.

Öppenvården i Boden, ansvarade för utveckling av verksamheten kring missbruk. Egenföretagare inom personalutveckling i Luleå.